Ställa in visningsspråk (DSX-B700(E))

När enheten har återställts visas skärmen för inställning av språk.

  1. Tryck på ENTER när [LANGUAGE] visas.
    Det språk som är inställt visas.
  2. Vrid kontrollratten för att välja [ENGLISH] eller [SPANISH], tryck sedan på den.
    Inställningen är genomförd och klockan visas.

Denna inställning kan konfigureras i den allmänna inställningsmenyn.