Ställa in Pandora®

  1. Kontrollera kompatibiliteten för din mobila enhet genom att se supportsidan.
  2. Ladda ner den senaste versionen av Pandora®-programmet från din smarttelefons App Store. Du hittar en lista över kompatibla enheter på
    www.pandora.com/everywhere/mobile