Upprepad uppspelning och slumpmässig uppspelning

Ej tillgängligt när en USB-enhet i Android-läge ansluts.

  1. Tryck upprepade gånger på (repetera) eller (blanda) under uppspelning för att välja önskat uppspelningsläge.

Tillgängliga uppspelningslägen skiljer sig åt beroende på vald ljudkälla.