Ringa ett samtal

Du kan ringa ett samtal från telefonboken eller samtalshistoriken när en mobiltelefon med stöd för PBAP (Phone Book Access Profile) är ansluten. När två mobiltelefoner är anslutna till enheten väljer du en av dem.