Uppdatera den fasta programvaran

Se supportsidan och följ sedan anvisningarna online för att uppdatera den fasta programvaran.

OBS!

  • Det krävs en USB-enhet (medföljer ej) för att uppdatera den fasta programvaran. Spara uppdateringen på USB-enheten och anslut enheten till USB-porten. Utför sedan uppdateringsförfarandet.
  • Det tar några minuter att uppdatera den fasta programvaran. Vrid inte tändningen till OFF-läget och ta inte bort USB-enheten när uppdateringen genomförs.