Ansluta en USB-enhet

  1. Sänk volymen på enheten.
  2. Anslut USB-enheten till enheten.
    För att ansluta en iPod/iPhone, använder du USB-anslutningskabeln för iPod (medföljer ej).