RDS-tjänster går inte att ta emot (när [AREA] är inställt på [RUSSIA]). (DSX-B700(EUR))

  • FM3 har valts.
    • Välj FM1 eller FM2.
  • RDS-tjänster är inte tillgängliga i aktuell region.