Telefonen är inte ansluten.

  • När BLUETOOTH-ljud spelas är inte telefonen ansluten även om du trycker på CALL.
    • Anslut från telefonen.