Ihopparning misslyckades på grund av en tidsbegränsning.

  • Tidsbegränsningen för ihopparning kan vara kort beroende på anslutande enhet.
    • Försök att para ihop enheterna inom begränsad tid.