Växla inställningssteg för FM/AM (DSX-B700(E)/DSX-B700(IN))

Ställ in inställningssteg för FM/AM för ditt land. Denna inställning visas endast när källan är inaktiverad och klockan visas.

  1. Tryck på MENU, vrid kontrollratten för att välja [GENERAL], tryck sedan på den.
  2. Vrid kontrollratten för att välja [TUNER STEP], tryck sedan på den.
  3. Vrid kontrollratten för att välja [50K/9K], [100K/10K] eller [200K/10K], tryck sedan på den.