Lyssna på DAB/DAB+-radio

Tryck på SRC (källa) för att välja [DAB/DAB+]. När DAB-källan väljs för första gången efter att bilens batteri bytts ut eller anslutningarna ändrats på något sätt, startar den automatiska inställningen. Låt den automatiska inställningen slutföras. (Om den automatiska inställningen avbryts, startar den om nästa gång du väljer DAB-källan.) Utför manuell inställning om ingen DAB-station förinställs vid den automatiska inställningen.

Tips

  • Ställ in [ANT-PWR] på [ON] (standard) eller [OFF] beroende på vilken typ av DAB-antenn som används.