Det går inte att ta emot stationer.

  • Inställningen av mottagningssteg har raderats.
    • Ställ in mottagningsstegen igen. (DSX-B700(E)/DSX-B700(IN))