Innehållet i minnet har raderats.

  • Strömförsörjningskablarna eller batteriet har kopplats från eller är inte anslutna på rätt sätt.