Ljudinställning (SOUND)

Denna inställningsmeny är inte tillgänglig när källan är avaktiverad och klockan visas.

EQ10 PRESET (EQ10-förinställning)

Väljer en equalizerkurva bland 10 equalizerkurvor eller av.

Område/modell Namn på equalizerkurva
DSX-B700(UC)/DSX-B700(EUR)/DSX-B700W/DSX-B710D [OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP], [EDM], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY], [KARAOKE]*, [CUSTOM]
DSX-B700(E) [OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP], [EDM], [JAZZ], [REGUETON], [SALSA], [KARAOKE]*, [CUSTOM]
DSX-B700(IN) [BOLLYWOOD], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP], [EDM], [JAZZ], [REGUETON], [KARAOKE]*, [CUSTOM], [OFF]

Det går att memorera inställningen av equalizerkurva för varje källa.

*[KARAOKE] dämpar röstvolymen men går inte att ta bort helt under uppspelning. Det går inte heller att använda en mikrofon.


EQ10 CUSTOM (EQ10-anpassad)

Ställer in [CUSTOM] för EQ10.
Ställa in equalizerkurva: [B1] – [B10] (32 Hz, 63 Hz, 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz, 16 kHz).
Volymnivån går att justera i steg med 1 dB, från -6 dB till +6 dB.


BALANCE (balans)

Justerar ljudbalansen: [RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].


FADER (toning)

Justerar fördelningsnivån: [FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].


SUBWOOFER (subwoofer)

Alternativ Information
SUBW LEVEL
(subwoofernivå)
Justerar subwooferns volymnivå:
[+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
([ATT] visas vid den lägsta inställningen.)
SUBW PHASE
(subwooferfas)
Väljer subwooferfas: [NORMAL], [REVERSE].
LPF FREQ
(lågpassfilterfrekvens)
Väljer subwooferns brytfrekvens: [80Hz], [100Hz], [120Hz].


HPF FREQ (högpassfilterfrekvens)

Väljer brytfrekvens för främre/bakre högtalare: [OFF], [80Hz], [100Hz], [120Hz].


AUX VOLUME (AUX-volym)

Justerar volymnivån för varje ansluten extraenhet: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB]. Med denna inställning slipper du justera volymnivån för olika källor. (Endast tillgängligt när AUX valts.)


BTA VOLUME (BLUETOOTH-ljudvolym)

Justerar volymnivån för varje ansluten BLUETOOTH-enhet: [+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB]. Med denna inställning slipper du justera volymnivån för olika källor.
(Endast tillgängligt när BT-ljud, program eller Pandora® (DSX-B700(UC)/DSX-B700W) valts.)