Lyssna på radio

Se till att inställningsstegen ställs in på rätt sätt enligt ditt område/region (DSX-B700(E)/DSX-B700(IN)).
Tryck på SRC (källa) för att välja [RADIO].

Förinställa stationer automatiskt (BTM)

 1. Tryck på MODE för att ändra bandet*.
 2. Tryck på MENU, vrid kontrollratten för att välja [GENERAL], tryck sedan på den.
 3. Vrid kontrollratten för att välja [BTM], tryck sedan på den.
  Enheten förinställer stationer i frekvensordning på nummerknapparna.

*Följande band går att välja:
DSX-B700(UC)/DSX-B700(E)/DSX-B700(IN)/DSX-B700W: FM1, FM2, FM3, AM1, AM2.
DSX-B700(EUR)/DSX-B710D: FM1, FM2, FM3, AM/LW.

Ställa in en station

 1. Tryck på MODE för att ändra bandet*.
 2. Utför kanalinställning.
  För manuell inställning
  Håll / (SEEK –/+) intryckt för att hitta ungefärlig frekvens, tryck sedan upprepade gånger på / (SEEK –/+) för att finjustera inställningen av önskad frekvens.
  För automatisk inställning
  Tryck på / (SEEK –/+).
  Sökningen stoppas när enheten tar emot en station.

* Följande band går att välja:
DSX-B700(UC)/DSX-B700(E)/DSX-B700(IN)/DSX-B700W: FM1, FM2, FM3, AM1, AM2.
DSX-B700(EUR)/DSX-B710D: FM1, FM2, FM3, AM/LW.

Förinställa en station

Håll en nummerknapp (1 till 6) intryckt samtidigt som du tar emot den station du vill förinställa, tills [MEMORY] visas.

Ta emot förinställda stationer

Välj band och tryck sedan på en nummerknapp (1 till 6).