Avbryta demonstrationsläget

Du kan avbryta demonstrationsvisningen som visas när källan är avaktiverad och klockan visas.

  1. Tryck på MENU, vrid kontrollratten för att välja [GENERAL], tryck sedan på den.
  2. Vrid kontrollratten för att välja [DEMO], tryck sedan på den.
  3. Vrid kontrollratten för att välja [DEMO-OFF], tryck sedan på den.
    Inställningen är nu genomförd.
  4. Tryck två gånger på (tillbaka).
    Teckenfönstret återgår till normalt mottagnings-/uppspelningsläge.