Visningsinställning (DISPLAY)

BLACK OUT (svart) (DSX-B700(E)/DSX-B700(IN))

Stänger automatiskt av belysningen om inte någon funktion utförs inom 5 sekunder när en källa är vald: [ON], [OFF].
Tryck på valfri knapp på enheten eller fjärrkontrollen för att tända belysningen igen.


DIMMER (dämpad belysning)

Ändra ljusstyrkan i teckenfönstret: [OFF], [ON], [AUTO], [CLK] (klocka). ([AUTO] är endast tillgängligt när belysningskontrollen är ansluten och bilens strålkastare är tända.)

  • För att ställa in att denna funktion endast ska vara aktiv under en viss period väljer du [CLK], ställ sedan in start- och sluttiden.
  • För att ställa in ljusstyrkan när dämpad belysning är aktiv ställer du in [DIMMER] till [ON], justera sedan [BRIGHTNESS].
  • För att ställa in ljusstyrkan när dämpad belysning är inaktiv ställer du in [DIMMER] till [OFF], justera sedan [BRIGHTNESS].

Inställningen av ljusstyrkan sparas och tillämpas när dämpad belysning aktiveras eller inaktiveras.


BRIGHTNESS (ljusstyrka)

Justerar ljusstyrkan i teckenfönstret. Ljusstyrkans nivå går att justera: [1] – [10].


BUTTON-C (knappfärg)

Ställer in en förinställd färg eller anpassad färg för knappar.

Alternativ Information
COLOR
(färg)
Väljer bland 15 förinställda färger, 1 anpassad färg.
CUSTOM-C
(anpassad färg)
Registrerar en anpassad färg för knapparna.
RGB RED, RGB GREEN, RGB BLUE
Justerbart färgintervall: [0] – [32] ([0] kan inte ställas in för alla färgintervall).


SOUND SYNC (ljudsynkronisering)

Aktiverar synkronisering mellan belysningen och ljudet: [ON], [OFF].
(Inte tillgängligt när ingen källa valts och klockan visas.)


AUTO SCROLL (automatisk bläddring)

Bläddrar automatiskt bland alternativ: [ON], [OFF].
(Inte tillgängligt när AUX eller radio valts.)