Använda fjärrkontrollen till ratten

ERROR: Ett fel inträffade vid funktionsregistreringen.

  • Registrera igen från den funktion där felet inträffade.

TIMEOUT: Funktionsregistreringen misslyckades på grund av en tidsbegränsning.

  • Försök att genomföra registreringen under tiden när [REGISTER] blinkar (ca. 6 sekunder).