Grundläggande inställningar

Du kan ställa in alternativ i följande inställningskategorier: Allmän inställning (GENERAL), Ljudinställning (SOUND), Visningsinställning (DISPLAY), BLUETOOTH-inställning (BLUETOOTH), ”Sony | Music Center”-inställning (SONY APP).

  1. Tryck på MENU.
  2. Vrid kontrollratten för att välja inställningskategori, tryck sedan på den.
    Alternativen som kan ställas in beror på vilken källa du använder och vilka inställningar du har.
  3. Vrid kontrollratten för att välja alternativen, tryck sedan på den.

Återgå till föregående visning

Tryck på (tillbaka).