Ställa in barnspärr

Med barnspärrfunktionen kan du begränsa åtkomsten till SiriusXM-kanaler med vuxet innehåll. När barnspärrfunktionen aktiverats måste du ange en säkerhetskod för att kunna välja låsta kanaler. Information om hur du ställer in säkerhetskoden och låser kanaler hittar du nedan.

 1. Tryck på MENU och vrid kontrollratten.
 2. Välj [GENERAL] [PARENTAL] [LOCK SELECT] [LOCK-ON].
 3. Ange säkerhetskoden genom att vrida kontrollratten på enheten eller trycka på / (upp/ner) på fjärrkontrollen.
  För att flytta inmatningsläget trycker du på / (SEEK –/+) på enheten eller / (vänster/höger) på fjärrkontrollen.
  Den ursprungliga säkerhetskoden är [0000].
 4. Tryck på ENTER när du angett säkerhetskoden.

Låsa upp kanalerna

 1. Tryck på MENU och vrid kontrollratten.
 2. Välj [GENERAL] [PARENTAL] [LOCK SELECT] [LOCK-OFF].


Ändra säkerhetskoden

 1. Tryck på MENU och vrid kontrollratten.
 2. Välj [GENERAL] [PARENTAL] [CODE EDIT].
 3. Ange nuvarande säkerhetskod i aktuellt teckenfönster för inmatning av säkerhetskod, tryck sedan på ENTER.
  Den ursprungliga säkerhetskoden är [0000].
 4. Ange din nya 4-siffriga säkerhetskod i teckenfönstret för inmatning av ny säkerhetskod, tryck sedan på ENTER.


Ändra visningsalternativen

Tryck upprepade gånger på DSPL (visning) tills önskat alternativ visas på skärmen.