Det hörs eko eller brus under telefonsamtal.

  • Sänk volymen.
  • Ställ in EC/NC-läget på [EC/NC-1] eller [EC/NC-2].
  • Om det finns annat ljud i omgivningen förutom ljudet från telefonsamtalet som är högt kan du försöka sänka ljudet.
    Du kan t.ex. stänga fönstret om det är öppet och det hörs ljud från trafiken. Sänk luftkonditioneringen om den låter högt.