Funktionsknapparna fungerar inte.

  • Anslutningen är inte korrekt.
    • Håll DSPL (visning) och CALL intryckta i minst 2 sekunder för att återställa enheten.
      Innehållet som finns i minnet raderas.
      Av säkerhetsskäl bör du inte återställa enheten samtidigt som du kör bil.