Välja programtyper (PTY)

  1. Tryck på PTY vid FM-mottagning.
  2. Vrid kontrollratten för att välja [PTY MUSIC] eller [PTY TALK], tryck sedan på den.
    Enheten börjar söka efter en station som sänder vald programtyp.

Olika typer av program

DSX-B700(E)/DSX-B700(IN)/DSX-B700(EUR)/DSX-B710D:

PTY TALK NEWS (Korta nyheter), AFFAIRS (Fördjupning av nyheter), INFO (Allmän information), SPORT (Sport), EDUCATE (Utbildningsprogram), DRAMA (Teater och program om teater), CULTURE (Kultur i bred mening), SCIENCE (Vetenskapsprogram), VARIED (Underhållningsprogram), WEATHER (Väderraporter), FINANCE (Ekonomiprogram), CHILDREN (Barnprogram), SOCIAL (Program om sociala frågor), RELIGION (Andliga frågor), PHONE IN (Telefonväkteri), TRAVEL (Resor och semester), LEISURE (Fritid och hobby), DOCUMENT (Dokumentärer)
PTY MUSIC POP M (Populärmusik), ROCK M (Rockmusik), EASY M (Underhållningsmusik), LIGHT M (Lätt klassisk musik (ej kompletta verk)), CLASSICS (Kompletta klassiska verk), OTHER M (Övrig Musik), JAZZ (Jazzmusik), COUNTRY (Countrymusik), NATION M (Nationell musik), OLDIES (Klassisk pop), FOLK M (Folkmusik)

DSX-B700(UC)/DSX-B700W:

PTY TALK NEWS (Korta nyheter), INFORM (Allmän information), SPORTS (Sport), TALK (Samtal), LANGUAGE (Främmande språk), REL TALK (Religiöst), PERSNLTY (Personlighet), PUBLIC (Allmänt), COLLEGE (Skola), HABL ESP (Spanska), WEATHER (Väderraporter)
PTY MUSIC ROCK (Rock), CLS ROCK (Klassisk rock), ADLT HIT (Vuxenhits), SOFT RCK (Lugn rock), TOP 40 (Top 40), COUNTRY (Country), OLDIES (Gamla godingar), SOFT (Lugna låtar), NOSTALGA (Nostalgi), JAZZ (Jazz), CLASSICL (Klassiskt), R & B (RnB), SOFT R&B (Lugn RnB), REL MUSC (Religiös musik), MUSC ESP (Spansk musik), HIP HOP (Hip-Hop)