Ingen ström matas till enheten. (DSX-B700(UC)/DSX-B700(E)/DSX-B700(IN)/DSX-B700W)

  • Om enheten stängs av och visningen i teckenfönstret försvinner går det inte att manövrera enheten med fjärrkontrollen.
    • Starta enheten.