Användning av Pandora® (DSX-B700(UC)/DSX-B700W)

PANDORA BOOKMARK ERROR: Bokmärkningen misslyckades.

 • Vänta en stund och försök sedan igen.

LOG IN ERROR: Du har inte loggat in på ditt Pandora®-konto.

 • Koppla från enheten, logga in på ditt Pandora®-konto, anslut sedan enheten igen.

PANDORA NO DEVICE: BLUETOOTH-enheten är inte ansluten eller går inte att identifiera.

 • Se till att en BLUETOOTH-enhet är ordentligt ansluten eller att BLUETOOTH-anslutning har upprättats med BLUETOOTH-enheten. Välj sedan Pandora®-källan igen.

PANDORA NO STATIONS: Inga stationer på ditt konto.

 • Skapa stationen på din mobila enhet.

NOT ALLOWED: Vald funktion tillåts inte.

 • Återkoppling med ”tummar” tillåts inte.
  • Vänta tills reklamen är slut.
  • Vissa funktioner som t.ex. delad station, tillåter inte återkoppling. Vänta tills nästa spår börjar eller välj en annan station i listan.
 • Bokmärke tillåts inte.
  • Vänta tills reklamen är slut.
  • Välj ett annat spår eller station, försök sedan igen.

PANDORA UNAVAILABLE: Pandora® är inte tillgängligt utanför ditt land eller vald station är inte längre tillgänglig eller har utgått.

 • Välj en annan station.

PANDORA ERROR: Vald funktion kunde inte utföras eller underhåll utförs på Pandora®-servern.

 • Vänta en stund och försök sedan igen.

PANDORA NOT FOUND: Pandora® finns inte på din enhet eller körs inte.

 • Se till att programmet Pandora® har installerats och körs på rätt sätt. Välj sedan Pandora®-källan igen.

PANDORA BAD NETWORK: Nätverksanslutningen är ostabil eller har försvunnit.

 • Upprätta nätverksanslutningen igen på enheten eller vänta tills nätverksanslutningen har återupptagits.

SKIP LIMIT: Det går inte att hoppa över spår.

 • Vänta tills reklamen är slut, nästa spår börjar eller välj en annan station i listan. Pandora® begränsar antalet gånger det går att hoppa över spår i denna tjänst.

THUMBS ERROR: Återkoppling med ”tummar” misslyckades.

 • Vänta en stund och försök sedan igen.

PANDORA UPDATE APP: En gammal version av Pandora® har anslutits.

 • Uppdatera Pandora®-programmet till den senaste versionen.