Använda röstigenkänning (endast Android-smarttelefon)

  1. Håll VOICE intryckt för att aktivera röstigenkänning.
  2. Tala in önskat röstkommando i mikrofonen.

Inaktivera röstigenkänning

Tryck på VOICE.

OBS!

  • I vissa fall kan det hända att röstigenkänning inte går att använda.
  • Röstigenkänning kanske inte fungerar som det ska beroende på den anslutna Android-smarttelefonens prestanda.
  • Använd denna funktion i förhållanden där bruset t.ex. motorljudet minimeras vid röstigenkänning.