Uppdatera stationslistan (automatisk inställning)

  1. Tryck på MENU, vrid kontrollratten för att välja [GENERAL], tryck sedan på den.
  2. Vrid kontrollratten för att välja [AUTO TUNE], tryck sedan på den.
    Enheten uppdaterar listan med stationer.
    Alternativt kan du hålla (sök) intryckt för att starta automatisk kanalinställning.

Förinställa en station

Håll en nummerknapp (1 till 6) intryckt samtidigt som du tar emot den station du vill förinställa, tills [MEMORY] visas.

Ta emot förinställda stationer

När du valt önskat band trycker du på en nummerknapp (1 till 6).