Ingen ringsignal.

  • Justera volymen genom att vrida kontrollratten när du får ett samtal.
  • Det kan hända att ringsignalen inte hörs på rätt sätt beroende på ansluten enhet.
    • Ställ in [RINGTONE] på [1].
  • Högtalarna är inte anslutna till enheten.
    • Anslut högtalarna till enheten. För att välja högtalare för ringsignalen trycker du på MENU, välj sedan [BLUETOOTH] [VOICE-OUT].