Förbereda en Bluetooth®-enhet

Du kan lyssna på musik eller ringa handsfreesamtal beroende på den BLUETOOTH-kompatibla enheten t.ex. en smarttelefon, mobiltelefon och ljudenhet (hädanefter kallat ”BLUETOOTH-enhet” om inte annat anges). Mer information om anslutning finns i bruksanvisningen som medföljde enheten. Sänk volymen på enheten innan enheten ansluts. Annars kan det hända att ett högt ljud matas ut.