Ringa ett samtal genom återuppringning

  1. Tryck på CALL.
    När två mobiltelefoner är anslutna till enheten vrider du kontrollratten för att välja en av telefonerna, tryck sedan på den.
  2. Vrid kontrollratten för att välja [REDIAL], tryck sedan på den.
    Samtalet påbörjas.