Programmet ”Sony | Music Center” kopplas från automatiskt när teckenfönstret växlar till [IPOD].

  • Programmet ”Sony | Music Center” på din iPhone/iPod har inte stöd för iPod-uppspelning.
    • Ändra källan för enheten till någon annan än [IPOD], upprätta sedan ”Sony | Music Center”-anslutning.