Användning av SiriusXM (DSX-B700(UC))

CHANNEL LOCKED

 • Den kanal du begärt är låst av radions barnspärrfunktion.

CHANNEL NOT AVAILABLE

 • Kanalen du har begärt är inte en giltig SiriusXM-kanal eller så är den kanal du lyssnade på inte längre tillgänglig.
 • Du kanske också ser detta meddelande kort när du först ansluter en ny SiriusXM Connect Vehicle Tuner.
  Besök www.siriusxm.com i USA eller www.siriusxm.ca i Kanada för information om SiriusXM-kanaler.

CHANNEL NOT SUBSCRIBED

 • Kanalen du har begärt ingår inte i ditt SiriusXM-abonnemangspaket eller så ingår inte längre den kanal du lyssnade på i ditt SiriusXM-abonnemangspaket.
  Om du har frågor gällande ditt abonnemangspaket eller om du vill prenumerera på denna kanal kan du kontakta SiriusXM.
  I USA, besök www.siriusxm.com eller ring 1-866-635-2349.
  I Kanada, besök www.siriusxm.ca eller ring 1-877-438-9677.

CHECK ANTENNA

 • Radion har identifierat ett fel med SiriusXM-antennen.
 • Det kan hända att antennkabeln antingen är frånkopplad eller skadad.
  • Kontrollera så att antennkabeln är ansluten till SiriusXM Connect Vehicle Tuner.
  • Leta efter skador och veck på antennkabeln.
  • Byt ut antennkabeln om den är skadad. SiriusXM-produkter finns tillgängliga hos din lokala bilstereoåterförsäljare eller online på
   https://shop.siriusxm.com/all-parts/

CHECK TUNER

 • Radion har haft problem med att kommunicera med SiriusXM Connect Vehicle Tuner.
 • Det kan hända att mottagaren är frånkopplad eller skadad.
  • Bekräfta att kabeln till SiriusXM Connect Vehicle Tuner är ordentligt ansluten till radion.

INCORRECT PASS CODE ENTERED

 • Den angivna säkerhetskoden är felaktig.
  • Ange korrekt säkerhetskod.
  • Om du har glömt din säkerhetskod kan du utföra [SXM RESET] under [GENERAL].
   Genom att utföra [SXM RESET] initieras alla SiriusXM-inställningar och det innehåll som sparats i SiriusXM Connect Vehicle Tuner.

NO SIGNAL

 • SiriusXM Connect Vehicle Tuner har problem med att ta emot SiriusXM-satellitsignalen.
  • Kontrollera så att ditt fordon befinner sig utomhus med klar sikt mot himlen.
  • Kontrollera så att SiriusXM magnetmonterade antenn är fäst på en metallyta på utsidan av fordonet.
  • Flytta bort SiriusXM-antennen från eventuella hinder.
  • Leta efter skador och veck på antennkabeln.
  • Läs installationshandboken till SiriusXM Connect Vehicle Tuner för mer information om installation av antennen.
  • Byt ut antennkabeln om den är skadad. SiriusXM-produkter finns tillgängliga hos din lokala bilstereoåterförsäljare eller online på
   https://shop.siriusxm.com/all-parts/

SUBSCRIP UPDATED - PRESS ENTER TO CONTINUE

 • Radion har identifierat en förändring av din SiriusXM-abonnemangsstatus.
  • Tryck på ENTER för att rensa meddelandet.
   Om du har frågor gällande ditt abonnemang kan du kontakta SiriusXM. I USA, besök www.siriusxm.com eller ring 1-866-635-2349.
   I Kanada, besök www.siriusxm.ca eller ring 1-877-438-9677.