Inget ljud hörs eller hörs väldigt lågt.

  • Positionen för toningskontrollen [FADER] är inte inställd för ett 2-högtalarsystem.
  • Enhetens och/eller ansluten enhets volym är väldigt låg.
    • Höj volymen på enheten och den anslutna enheten.