Ställa in DAB-meddelanden

Om du aktiverar DAB-meddelanden kan DAB-meddelanden avbryta den källa som valts.

  1. Tryck på MENU, vrid kontrollratten för att välja [GENERAL], tryck sedan på den.
  2. Vrid kontrollratten för att välja [ANNOUNCE], tryck sedan på den.
  3. Vrid kontrollratten för att välja [ANNC-ON] eller [ANNC-OFF], tryck sedan på den.

OBS!

  • Under ett DAB-meddelande justeras volymen till den nivå som ställts in för TA under RDS.

Lyssna på samma eller liknande program även vid svag mottagning

Ställ in [SOFTLINK] på [ON].
[-FM] läggs till i slutet av FM-programnamnet när motsvarande FM-program tas emot.


”Hård länk” följer samma program och ”Mjuk länk” följer ett liknande program.

SOFT LINK DAB/FM
OFF Endast hård länk
ON Hård länk/mjuk länk