Upprätta ”Sony | Music Center”-anslutning

  1. Upprätta BLUETOOTH-anslutningen med din iPhone/Android-smarttelefon.
    För att välja ljudenhet, tryck på MENU, välj sedan [BLUETOOTH] [AUDIO DEV].
  2. Starta programmet ”Sony | Music Center”.
  3. Tryck på MENU, vrid kontrollratten för att välja [SONY APP], tryck sedan på den.
    Anslutning till iPhone/Android-smarttelefonen påbörjas.
    Mer information om funktionerna för iPhone/Android-smarttelefonen finns i programmets hjälpavsnitt.

Om enhetsnumret visas

Se till att numret visas (t.ex. 123456), välj sedan [Ja] på iPhone/Android-smarttelefonen.

Avsluta anslutningen

Tryck på MENU, vrid kontrollratten för att välja [SONY APP], tryck sedan på den.