Söka efter ett spår via namn (”Quick-BrowZer”)

Ej tillgängligt när en USB-enhet i Android-läge eller en iPod ansluts.

  1. Under USB-uppspelning trycker du på (sök)* för att visa listan med sökkategorier.
    När listan med spår visas trycker du upprepade gånger på (tillbaka) för att visa önskad sökkategori.

    * Under USB-uppspelning håller du (sök) intryckt i minst 2 sekunder för att direkt återgå till början av kategorilistan.

  2. Vrid kontrollratten för att välja önskad sökkategori, tryck sedan på den.
  3. Vrid kontrollratten för att välja önskat spår, tryck sedan på den.
    Uppspelningen startar.

Avsluta ”Quick-BrowZer”-läget

Tryck på (sök).