Tillgängliga funktioner under samtal

Justera ringsignalvolymen

Vrid kontrollratten när du får ett samtal.

Justera röstvolymen för den som pratar

Vrid kontrollratten under ett samtal.

Justera volymen för den andra parten (justering av mikrofonförstärkning)

Tryck på MIC.
Justerbara volymnivåer: [MIC-LOW], [MIC-MID], [MIC-HI].

Minska eko och brus (ekoreducerings-/brusreduceringsläge)

Håll MIC intryckt.
Inställbart läge: [EC/NC-1], [EC/NC-2].

Växla mellan handsfreeläge och handhållet läge

Tryck på MODE under ett samtal för att växla telefonsamtalets ljud mellan enheten och mobiltelefonen.

OBS!

  • Det kan hända att denna funktion inte är tillgänglig beroende på vilken mobiltelefon du använder.