Det går inte att mata ut ljudet under uppspelning i Android-läget.

  • När enheten befinner sig i Android-läget går det endast att mata ut ljudet från din Android-smarttelefon.
    • Kontrollera status för programmet för ljuduppspelning på din Android-smarttelefon.
    • Det kan hända att uppspelningen inte sker på rätt sätt beroende på din Android-smarttelefon.