Programtjänstens namn blinkar. (DSX-B700(EUR)/DSX-B710D)

  • Programtjänstens namn blinkar.
    • Tryck på / (SEEK –/+) när programtjänstens namn blinkar. [PI SEEK] visas och enheten börjar söka efter en annan frekvens med samma PI-data (programidentifikation).