Volymen på ansluten ljudenhet är låg (hög).

  • Volymnivån skiljer sig åt beroende på ljudenheten.
    • Justera volymen på ansluten ljudenhet eller denna enhet.