Söka efter en station via namn (”Quick-BrowZer™”)

För smidig sökning kan du visa en lista över stationer.

  1. Vid DAB-mottagning trycker du på (sök).
    Enheten växlar till ”Quick-BrowZer”-läget och listan med stationer visas.
  2. Vrid kontrollratten för att välja önskad station, tryck sedan på den.
    Mottagningen startar.

Avsluta ”Quick-BrowZer”-läget

Tryck på (tillbaka).