Återställa enheten

Enheten måste återställas innan den används för första gången, efter att bilbatteriet bytts ut eller anslutningarna justerats.

  1. Håll DSPL (visning) och CALL intryckta i minst 2 sekunder.

OBS!

  • Genom att återställa enheten försvinner inställningen av klockan och visst innehåll som sparats.