Pandora®-anslutning är inte möjlig.

  • Stäng programmet Pandora® på den mobila enheten och starta det sedan igen.