Ingen ljudsignal.

  • En extraförstärkare är ansluten och du använder inte den inbyggda förstärkaren.