Streama Pandora®

  1. Upprätta en BLUETOOTH-anslutning med ljudenheten.
    För att välja ljudenhet, tryck på MENU, välj sedan [BLUETOOTH] [AUDIO DEV].
  2. Tryck på SRC (källa) för att välja [PANDORA].
  3. Starta Pandora®-programmet på din mobila enhet.
  4. Tryck på (spela upp/paus) för att startar uppspelningen.

Om enhetsnumret visas

Se till att samma nummer visas (t.ex. 123456) på denna enhet och den mobila enheten, tryck sedan på ENTER på denna enhet och välj [Ja] på den mobila enheten.

Vid aktivering av BLUETOOTH-funktionen

Du kan justera volymen.
Tryck på MENU, välj sedan [SOUND] [BTA VOLUME].