Använda ”Siri Eyes Free

Med ”Siri Eyes Free” kan du använda din iPhone handsfree genom att bara prata direkt i mikrofonen. För att använda denna funktion måste du ansluta en iPhone till enheten via BLUETOOTH. Tillgängligheten är begränsad till iPhone 4s eller senare. Se till att din iPhone har den senaste iOS-versionen. Du måste i förväg genomföra BLUETOOTH-registrering och anslutningskonfigurationer för din iPhone med enheten.
För att välja iPhone, tryck på MENU, välj sedan [BLUETOOTH] [AUDIO DEV].

 1. Aktivera Siri-funktionen på din iPhone.
  Mer information finns i bruksanvisningen som medföljde din iPhone.
 2. Håll VOICE intryckt i minst 2 sekunder.
  Skärmen för röstkommandon visas.
 3. Tala i mikrofonen när en ljudsignal hörs från din iPhone.
  Ljudsignalen från din iPhone hörs igen, sedan svarar Siri.

Inaktivera ”Siri Eyes Free

Tryck på VOICE.

OBS!

 • Det kan hända att din iPhone inte kan identifiera din röst beroende på användningsförhållanden. (Om du t.ex. befinner dig i en bil som åker.)
 • Det kan hända att ”Siri Eyes Free” inte fungerar som det ska eller att svarstiden fördröjs på platser där det är svårt att ta emot iPhone-signaler.
 • Beroende på din iPhones användningsförhållanden kan det hända att ”Siri Eyes Free” inte fungerar som det ska eller lägger av.
 • Om du spelar ett spår med en iPhone genom att använda BLUETOOTH-ljudanslutning, kommer ”Siri Eyes Free” automatiskt att avslutas när spåret börjar spela upp via BLUETOOTH och enheten växlar till BLUETOOTH-ljudkällan.
 • När ”Siri Eyes Free” aktiveras under ljuduppspelning, kan det hända att enheten växlar till BLUETOOTH-ljudkällan även om du inte anger ett spår som ska spelas upp.
 • När du ansluter din iPhone till USB-porten kan det hända att ”Siri Eyes Free” inte fungerar som det ska eller lägger av.
 • När du ansluter din iPhone till enheten via USB ska du inte aktivera Siri med din iPhone. ”Siri Eyes Free” kanske inte fungerar som det ska eller lägger av.
 • Det hörs inget ljud när ”Siri Eyes Free” har aktiverats.