Förinställda stationer och korrekt tid har raderats./Säkringen har skjutit./Ett ljud hörs när du växlar tändningens position.

  • Kablarna är inte matchade korrekt med bilens tillbehörsuttag.