Det går inte att utföra funktioner som t.ex. hoppa över album, hoppa över alternativ (hoppa över) och söka efter ett spår via namn (”Quick-BrowZer”).

  • Dessa funktioner kan inte utföras när en USB-enhet i Android-läge eller en iPod ansluts.
    • Ställ in [USB MODE] på [MSC/MTP].
    • Ta bort din iPod.
  • Enhetens USB-läge är inte inställt till lämpligt läge.
    • Se till att enhetens USB-läge är inställt på MSC/MTP.