Ringa ett samtal från telefonboken

  1. Tryck på CALL.
    När två mobiltelefoner är anslutna till enheten vrider du kontrollratten för att välja en av telefonerna, tryck sedan på den.
  2. Vrid kontrollratten för att välja [PHONE BOOK], tryck sedan på den.
  3. Vrid kontrollratten för att välja en initial i listan med initialer, tryck sedan på den.
  4. Vrid kontrollratten för att välja ett namn i listan med namn, tryck sedan på den.
  5. Vrid kontrollratten för att välja ett telefonnummer i listan med telefonnummer, tryck sedan på den.
    Samtalet påbörjas.