Ringa ett samtal genom att ange ett telefonnummer

  1. Tryck på CALL.
    När två mobiltelefoner är anslutna till enheten vrider du kontrollratten för att välja en av telefonerna, tryck sedan på den.
  2. Vrid kontrollratten för att välja [DIAL NUMBER], tryck sedan på den.
  3. Vrid kontrollratten för att ange telefonnumret och avsluta med [ ] (mellanslag), tryck sedan på ENTER*.
    Samtalet påbörjas.

    * Tryck på / (SEEK –/+) för att flytta den digitala indikatorn.

OBS!

  • [_] visas istället för [#] i teckenfönstret.